Make your own free website on Tripod.com
Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          
Innside the church against east  --  Inne i kirken - mot øst.
Innside the church against east  -
-  Inne i kirken - mot Ýst.