Make your own free website on Tripod.com
Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          
Pastor Muus memorial stone  --  Minnestein over pastor Muus.
Pastor Muus memorial stone  -
-  Minnestein over pastor Muus.